K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP.gov.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH WPISYWANYCH DO REJESTRÓW, WYKAZÓW I LIST PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ

         Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO),uprzejmie informujemy, że:

  1. współadministratorem danych osobowych:

  a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel.: 22 623-17-17, 22 623-20-89),

  b) w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl, tel.: 61 868-93-47),

  c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie (adres siedziby: ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów, kontakt: ostrzeszow.piw@wetgiw.gov.pl, tel. 62 732-07-20), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

  2. w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych  możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

  a w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

  b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. 61 868-47-48

  c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrzeszowie: iodo@piwostrzeszow.pl

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

  4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;

  5. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

  6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

  7. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

  9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlak
  Publikacja dnia: 29.07.2018
  Podpisał: Marek Pawlak
  Dokument z dnia: 29.07.2018
  Dokument oglądany razy: 3737
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie